שימוע פלילי

שימוע פלילי | מכתב יידוע לחשוד | זכות היידוע והשימוע

שימוע פלילי | מכתב יידוע לחשוד | זכות היידוע והשימוע

הזדמנות להימנע מכתב אישום או חשיפת קו הגנה בפני התביעות? כל מה שכדי לדעת על זכות היידוע והשימוע

קיבלתם מכתב יידוע על כך שחומר חקירה בעניינכם הועבר לתובע ואין לכם מושג מה זה באמת אומר לגביכם?

בואו נעשה קצת סדר…מהו שימוע פלילי?

ההחלטה להעמיד אדם לדין, ובעיקר לגבי עבירות חמורות היא החלטה רבת משמעות. בחברה שאנו חיים בה, די בכתב אישום, לבטח בעבירות חמורות, כדי לפגוע פגיעה קשה בנאשם. מסיבה זו מוצע להעניק את זכות השימוע למי שמרגע ההכרעה בעניינו – ישתנה מעמדו בציבור“. מתוך הצעות חוק ,2802, ינואר 1999.

אם נחקרתם בביצוע עבירה, גם אם זה היה לפני תקופה לא מבוטלת, ופתאום ביום בהיר קיבלתם מכתב שמיידע אתכם על כך שחומר החקירה בעניינכם הועבר לאחת מרשויות התביעה, בהתאם לחוק, תהיו רשאים בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, לפנות בכתב לרשות התביעה, בבקשה מנומקת, להימנע מהגשת כתב אישום.

ככלל אצבע שקבע בית המשפט העליון בכדי שההליך יגשים את תכליותיו באופן מיטבי – הוא כי יש לקיים את השימוע מראש, כלומר כמה שיותר מוקדם.

זכות היידוע והשימוע נועדו לאפשר למי שחשוד בעבירות חטא או עוון או בעבירות מסוימות של פשע, לשכנע בכתב את רשויות התביעה להימנע מהעמדתו לדין בטרם קבלת החלטה סופית בעניינו. פניה בכתב על ידי החשוד במטרה לשכנע להימנע מאישום יכולה למזער את הנזק שעלול להיגרם לחשוד ולהימנע מבזבוז מיותר של משאבים ציבוריים שלא לצורך.

סוגי הפשעים שלגביהם לא תחול חובת היידוע

–       תקיפה כלפי בן משפחה

–       גרימת חבלה של ממש כלפי בן זוגו לפי סעיף

–       כל עבירת פשע שנעברה במהלך ביצוע עבירה כלפי בן זוג או בן משפחה כהגדרתו בחוק

מהי בעצם מטרת היידוע

מטרת העל של חובה זו היא להביא לידיעתו של החשוד כי חומר החקירה בעניינו הועבר לאחת מרשויות התביעה (תלוי עבירה) ונשקלת העמדו לדין, כלומר, הגשת כתב אישום בעניינו. היידוע נועד על מנת לאפשר לאותו אדם אשר חשוד בביצוע עבירה, לחשב את צעדיו בהתאם, ולנסות לשכנע את התביעה להימנע מהגשת כתב אישום בעניינו בטרם תתקבל החלטה סופית.

חשוב לזכור שהכלל הוא, כי בעבירה מסוג פשע – חלה חובת יידוע, אלא אם: קיימת מניעה לכך או נניח החשוד היה נתון בעצר.

מכתב יידוע שני | כתב חשדות

לאחר לימוד חומר החקירה, ושקילת הגשת כתב אישום נגד החשוד בכפוף לשימוע, ישלח מכתב הכולל התייחסות מפורטת לחשדות, שיכללו את העובדות העיקריות וסעיפי העבירה ששוקלים לייחס לחשוד.

חשוד שקיבל מכתב יידוע שני, רשאי לפנות לרשויות התביעה בבקשה מנומקת להימנע מהגשת כתב אישום, תוך 30 ימים מיום קבלת המכתב או מהיום בו הועמד החומר לעיון ההגנה. אם החשוד מיוצג על ידי עורך דין, יוכל לבקש להשלים את טענותיו בקצרה גם בעל פה.

לעניין זה חשוב מאוד לזכור! על התביעה לעדכן את החשוד שאם יעלו במהלך השימוע טענות המצדיקות השלמת חקירה או יעלו ראיות נוספות או טענות נוספות כלפי החשוד, תהיה התביעה רשאית לעשות באמור כל שימוש שתמצא לנכון כולל העברת המידע להמשך חקירת המשטרה לגבי אותו חשוד או לגבי חשודים אחרים.

בנוסף תציין התביעה כי לא יתאפשר לחשוד ששמר על זכות השתיקה במהלך חקירתו להעלות גרסה שבעובדה בשאלה שלגביה שתק.

זכות השימוע | מימוש זכות הטיעון

הכלל הוא – כי הליך שימוע ייערך בכתב, אך אם תובע מצא לנכון, על פי שיקול דעתו כי יש מקום שהשימוע ייערך בעל פה, יוכל לערוך שימוע באמצעות בא כוחו של החשוד.

אם מדובר בתיק בהיקף קטן, יוכל התובע לקיים את השימוע בעל פה, ולא בכתב, אך התנאי הוא כי עיקרי הטענות של החשוד יוצגו זמן סביר לפני עריכת השימוע, וכך גם מסמכים שירצה לצרף.

זכות עיון בחומרי חקירה לפני שימוע פלילי

לפי  האמור בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, זכות העיון בחומר הראיות שבידי רשות התביעה תעמוד לרשות החשוד רק מהרגע שהוגש כתב אישום בעניינו.

יחד עם זאת, במרבית המקרים ברור לרשויות התביעה כי לא ניתן לממש את זכות הטיעון ללא קבלת ליבת חומר הראיות, לכל הפחות, ולכן, תובע יעביר את עיקר חומר הראיות לעיונו של החשוד או בא כוחו לפני מועד השימוע.

** העברת חומר החקירה לעיון החשוד או בא כוחו, נתון לשיקול דעתו המלא של תובע **  

כמו כן, רשויות התביעה יהיו רשאיות להחתים את החשוד או בא כוחו על התחייבות להימנע משימוש בחומרי החקירה שימסרו לעיונם למעט בהליך השימוע.

אם מדובר בחומרים אינטימיים או חומרים הכוללים קטינים, רשאית התביעה לאפשר לבא כוח החשוד לעיין בחומרים האמורים במשרדיה.

נזכיר כי שימוע יערך בכתב, אך ניתן לבקש להשלים טיעונים בעל פה, שלרוב יעשו רק באמצעות עורך דינו של החשוד, וללא החשוד.

סיכום ביניים קצר

זכות יידוע – מיידעים בכתב את החשוד כי תיק החקירה בעניינו הועבר לאחת מרשויות התביעה, לצורך שקילת העמדתו לדין.

זכות שימוע – מרגע קבלת המכתב עומדים לרשותו של החשוד 30 ימים לשכנע בכתב את התובע להימנע בהגשת כתב אישום בעניינו.

מה מותר לטעון בשימוע פלילי, מה אסור, מה מומלץ ומה פחות

אם חשוד בחר לשמור על זכות השתיקה באופן חלקי או מלא, לא תתקבל במסגרת הליך השימוע גרסה אותה לא מסר במהלך חקירתו במשטרה.

הליך השימוע אינו הליך מקצה שיפורים לשיפור הגרסה שמסרתם במשטרה ולא הזדמנות להעלות טענות חדשות שלא העלתם, יחד אם זאת, אם העלתם טענות או גרסה כלשהי, והתובע בחר לבחון את הגרסה, יוכל התובע לעשות שימוש בטיעונים שהעלתם במסגרת הליך השימוע, ולהורות על השלמת חקירה או העברת החומר למשטרה.

שימו לב טוב טוב מה אתם טוענים בשימוע – מומלץ מאוד ואף רצוי להיעזר בשירותיו של עורך דין, הואיל וכל דבר שתרשמו במסגרת הטיעונים שתגישו יוכל לשמש נגדכם או לחשוף את קו ההגנה שלכם בהליך העיקרי.

אם קיבלתם מכתב יידוע אני מזמינה אותכם ליצור קשר בהקדם על מנת להימנע מטעויות שעלולות להיות להן השלכות בלתי הפיכות

צרו קשר עוד היום עם משרדנו בטלפון 0547830110

להלן תשובות לשאלות נפוצות על חובת שימוע פלילי

עורך דין הדס הדי עונה לכל המידע שצריך להכיר בנושר זכות היידוע והשימוע:

loader-image

זכות השימוע היא זכות חשובה מאוד אך גם מסוכנת. מחד, במכתב מסודר עם טיעונים נכונים תוכלו לשכנע את רשויות התביעה להימנע מהגשת כתב אישום בעניינכם ובכך למנוע הליך מעייף ארוך ומתיש. מאידך, אם תגישו טיעונים שעלולים לחשוף קו הגנה פוטנציאלי – זה ממש כמו לירות לעצמכם ברגל.

מה גם, שכל מה שתרשמו יכול לשמש נגדכם בעתיד, והתובע יוכל להורות על השלמת חקירה במשטרה בעקבות הטענות שתעלו.

שימו לב שאינכם פועלים מבלי שהתייעצתם קודם עם עורך דין פלילי בנושא.

כן, גם אם קיבלתם מכתב יידוע, אינכם מחויבים להעלות טענות בפניי רשויות התביעה ולפעמים גם עדיף שלא. אל תפעלו לבד, אם קיבלתם מכתב יידוע צרו קשר באופן מיידי עם עורך דין פלילי.

5/5 - 1 הצבעות
Call Now Button
× צריכים עזרה?