עבירת רצח

עבירת רצח - עבירת המתה עורך דין הדס עדי

אין צורך להכביר במילים אודות העבירה הכי חמורה שידע ספר החוקים. עבירת רצח או עבירות המתה, הן עבירות קשות, מורכבות, וההתמודדות איתן היא מאתגרת.

במאמר זה נבחן את עבירת הרצח ואת רפורמת עבירות ההמתה שפורסמו ברשומות ביום 10/01/2019, נבחן כיצד מייחסים לאדם עונש במשפט הפלילי, ואת הצורך להוכיח כי העבירה בוצעה בכוונה או בזדון. לעורך דין פלילי, יש חשיבות מכרעת להעניק ללקוחות הדרכה וייצוג מקיפים שעה שאלו מואשמים בהאשמות חמורות שכאלה. במסגרת המאמר נעמיק בסוגי עבירות ההמתה לרבות הגדרות, סייגים, ומקרים מוכרים, וכמובן – החשיבות המכרעת באסטרטגיות הגנה וייעוץ משפטי מקצועי.

תיקון חוק העונשין – רפורמת עבירות ההמתה

אז מה בעצם אומר התיקון לחוק?

נתחיל מהסוף: מטרת העל של התיקון היא ליצור מדרג חדש של עבירות ההמתה בחוק העונשין.

התיקון מחלק את העבירת הרצח לשתי דרגות:

–       עבירת רצח “רגילה”, כלומר מה שהיה עד לתיקון -עבירה שנעשתה תוך כוונה או באדישות. במסגרת התיקון נקבע כי לצד עבירת רצח שנעשתה בכוונה או באדישות יהיה עונש מרבי של מאסר עולם – כלומר – ללא שינוי מהותי.

–       ועבירת הרצח בנסיבות מחמירות, שבה מלבד ביצוע העבירה בכוונה או באדישות, נדרשת בנוסף הוכחה של אחת מהנסיבות המנויות בסעיף 301א(א) לחוק העונשין, ולצידה נקבע עונש של מאסר עולם חובה.

** מה זה אומר רצח באדישות? אדישות מוגדרת כ”שוויון נפש” כלפי התוצאה הקטלנית, כלומר – חוסר אכפתיות מצד הנאשם אם במעשיו, הקורבן ימות או יחיה **

לאן נעלמה עבירת “ההריגה” מספר החוקים?

במסגרת התיקון לחוק – בוטלה עבירת ההריגה, ומקרים אשר נפלו עד ליום פרסום החוק ברשומות וענו על הגדרת עבירת ההריגה, ייחסו לחלקם עבירת רצח ולחלקם עבירה של המתה בקלות דעת.

** מה זה המתה בקלות דעת? כאשר הנאשם קיווה שהתוצאה לא תתרחש **

התיקון הוא תיקון רחב, הכולל גם התייחסות לעבירת המתה בנסיבות של אחריות מופחתת.

** מה זה אומר המתה בנסיבות של אחריות מופחתת? הכוונה היא שגם אם המקרה ענה על יסודות עבירת הרצח או רצח בנסיבות מחמירות, אך התקיימה אחת הנסיבות המקלות המפורטות בסעיף החוק, ישא הנאשם בעונש מופחת **

לדוגמה: ילד שחווה התעללות מתמשכת מצד אימו, ובאחד מן המקרים של ההתעללות הילד רוצח את אימו – בעקבות אותה התעללות מצידה, ובית המשפט סבר כי בנסיבות העניין יש בכך כדי להפחית מאשמתו של הילד.

נסיבות מחמירות = דרגות אכזריות

אז מה יגרום לעבירה זו להפוך לעבירת רצח בנסיבות מחמירות בעיניי המדינה?

–       רצח לאחר תכנון או שקילה

–       רצח שהוא מעשה טרור

–       רצח חסר ישע

–       רצח קטין על ידי האחראי עליו

–       רצח בידי בן זוג שקדם לו התעללות גופנית או נפשית בקורבן

–       רצח אדם תוך גרימת סיכון לחייו של אדם אחר זולת הקורבן.

במקרים כאלה העונש שיוטל על הנאשם הוא מאסר עולם כעונש חובה ולא כ”עונש מרבי” כמו בעבירת רציחה בכוונה או אדישות.

אחד החידושים של הרפורמה היא התייחסות לעבירת “רצח על רקע כבוד המשפחה” – לא תמצאו בתיקון את צירוף המילים “רצח על רקע כבוד המשפחה” אך כן תמצאו התייחסות בנוסח הבא: ” המעשה נעשה כפעולה עונשית במטרה להטיל מרות או מורא ולכפות אורחות התנהגות על ציבור”.

עבירת רצח או המתה בקלות דעת

תחת הגדרה זו יכללו מקרים בהם הנאשם, במעשיו, נטל סיכון בלתי סביר, אך קיווה שהתוצאה ההרסנית לא תתרחש. לדוגמה: גרימת מוות תוך נסיעה מופרזת וצריכת אלכוהול, משחקים של חיילים בנשק, קבלן שהשתמש במודע בחומרים זולים והמבנה קרס, מדריך טיולים שלא התעדכן במזג האוויר ואחד המטיילים נפל למותו בשיטפון.

המחוקק קבע כי העונש המרבי לצד עבירה של המתה בקלות דעת הוא 12 שנות מאסר. גם בעבירה זו תמיד זכרו שבמקרים מסוימים ניתן להגיש בקשת חנינה מהנשיא לאחר העונש.

לכל ייעוץ או הכוונה בנושא – אנו מזמינים אותכם ליצור קשר עם משרדנו:

משרד עורכת דין – פלילי, הדס עדי – 0547830110.

עבירת רצח – עו”ד הדס עדי עונה על שאלות

להלן שאלות נפוצות שעולות על העבירה ותשובות שכדאי להכיר:

loader-image

רפורמת עבירות ההמתה נעשתה במסגרת תיקון חוק העונשין, שמטרת העל של אותו תיקון היא ליצור מדרג חדש של עבירות המתה במסגרת החוק.

במסגרת התיקון חילקו את עבירת הרצח לשתי דרגות:

-       עבירת רצח "רגילה", (מה שהיה עד לתיקון) כלומר שהעבירה נעשתה תוך כוונה או באדישות וכי העונש המרבי לצידה של העבירה הוא מאסר עולם.

-       ועבירת רצח בנסיבות מחמירות, שבה מלבד ביצוע העבירה בכוונה או באדישות, נדרשת בנוסף הוכחה של אחת מהנסיבות המנויות בסעיף 301א(א) לחוק העונשין, ולצידה נקבע עונש של מאסר עולם חובה.

המתה בקלות דעת היא מקרה בו הנאשם, במעשיו, נטל סיכון בלתי סביר, אך בתוך תוכו קיווה שהתוצאה ההרסנית לא תתרחש.

המחוקק קבע כי העונש המרבי לצד העבירה של המתה בקלות דעת יעמוד על 12 שנות מאסר.

 נתחיל מדוגמה: ילד שחווה התעללות מתמשכת מצד אימו, ובאחד מן המקרים של ההתעללות הילד רוצח את אימו – בדגש על כך שהמעשה נעשה בעקבות אותה התעללות מצידה, ובית המשפט סבר כי בנסיבות העניין יש בכך כדי להפחית מאשמתו של הילד.

המתה בנסיבות של אחריות מופחתת – גם אם המקרה ענה על יסודות עבירת הרצח או רצח בנסיבות מחמירות, אך התקיימה אחת הנסיבות המקלות המפורטות בסעיף החוק, הנאשם ישא באחריות ובעונש מופחתים.

לדוגמה: רצח לאחר תכנון או שקילה; רצח שהוא מעשה טרור; רצח חסר ישע; רצח קטין על ידי האחראי עליו; רצח בידי בן זוג שקדם לו התעללות גופנית או נפשית בקורבן; רצח אדם תוך גרימת סיכון לחייו של אדם אחר זולת הקורבן.

במסגרת התיקון לחוק העונשין (רפורמת עבירות ההמתה) - בוטלה עבירת ההריגה, ומקרים אשר נפלו עד ליום פרסום החוק ברשומות, וענו על הגדרת עבירת ההריגה, ייחסו לחלקם עבירת רצח ולחלקם עבירה של המתה בקלות דעת.

5/5 - 1 הצבעות
Call Now Button
× צריכים עזרה?