החזרת תפוס

החזרת רכוש תפוס מהמשטרה בקשה להגשת תפוס

המון שאלות צצות בכל מה שקשור להחזרת רכוש תפוס במשטרה, מה החוק אומר? איך עושים את זה נכון? האם אני צריך עורך דין שמתמחה בהחזרת רכוש? כל התשובות לכל השאלות עם עדכונים קבועים – עורך דין הדס עדי עושה לכם סדר.

החזרת רכוש תפוס מהמשטרה

החזרת רכוש תפוס מהמשטרה. מה זה אומר? אם נלקחתם לחקירה בחשד לביצוע עבירה ובמסגרתה לקחו לכם את הטלפון, המחשב, או אפילו את הרכב. כנראה שהמידע שלהלן יוכל לעזור לכם. עורכת דין הדס עדי מסבירה כיצד מחזירים רכוש שנתפס על ידי המשטרה. 

פקודת סדר הדין הפליל י (מעצר וחיפוש), מסדירה בפרק רביעי את כל הסעיפים הקשורים לתפיסת חפצים.

מה הכוונה במונח “תפיסת חפצים”? בתמצית, מדובר בהחרמת רכוש אישי על ידי המשטרה לזמן מוגבל או עד החלטה על חילוט. 

החזרת רכוש תפוס מהמשטרה. בואו נעשה סדר.

למי שייכת הסמכות לתפוס חפצים?

סעיף 32(א) מסמיך כל שוטר לתפוס חפץ אם יש לאותו שוטר יסוד סביר להניח כי באותו חפץ עומדים לעבור עבירה או שהעבירה נעשתה באמצעות אותו חפץ. גם אם אותו חפץ ניתן כתשלום בעד ביצוע העבירה או כאמצעי לביצועה, הוא עשוי לשמש כראיה בהליך משפטי בעתיד.

לדוגמה: נניח קיים רכב ברשותכם ששימש לביצוע עבירה, הרכב הוא על שמכם, גם אם לא אתם ביצעתם את העבירה ומישהו אחר נהג ברכב בזמן ביצוע העבירה, לשוטר יש סמכות ל”תפוס” את הרכב, הואיל ואותו רכב עשוי לשמש כראיה שתוצג במהלך המשפט. 

אתם שואלים את עצמכם למה לא להסתפק בתמונה של הרכב? צודקים. נגיע לזה. כדי לא להשאיר אותכם במתח – נציין כבר עכשיו שזה מאוד תלוי איזה עבירה ובאילו נסיבות בוצעה העבירה.

האם כל שוטר רשאי לתפוס כל חפץ

התשובה היא לא. סעיף 32(ב) מתאר כי על אף הוראות החוק הנוגעות לתפיסת חפצים, מחשבים הם מחוץ לתחום. כלומר שוטר לא ייתפס מחשב או דבר המגלם חומר מחשב, אם הוא נמצא בשימוש של “מוסד”. מה הכוונה במוסד? המדינה, רשות מקומית, עסק או כל מי שמספק שירות לציבור. עסק כולל גם משלח יד. 

תפיסת מחשב תעשה רק על ידי צו של בית משפט ואם הצו לא ניתן במעמד הצד שמחזיק במחשב, יינתן הצו לפרק זמן שאינו עולה על 48 שעות. את הצו ניתן להאריך רק לאחר שניתן לאותו מחזיק במחשב להשמיע את טענותיו בפני בית המשפט.

ואם אני לא בעל עסק

סעיף 32(ב1) מסדיר את תפיסת המחשבים ע”י המשטרה מאנשים פרטיים, ולפיו ברגע שנתפס מחשב שאינו בשימושו של מוסד (או של בעל עסק), וניתן להפריד את המחשב מהחומר הרלוונטי שנמצא עליו על המשטרה להשיב את המחשב לאדם שממנו נלקח בתוך 30 ימים מיום תפיסתו. 

לדוגמה: באמצעות אותו מחשב נשלח דוא”ל עם תיאור מקום ביצוע העבירה, תיאום מועד לביצועה, ועל גבי המחשב שמורה תמונה מפלילה. אם למשטרה יש צורך רק באותו מייל, ואותה תמונה מפלילה, אין צורך להציג את כל המחשב באופן פיזי כראיה בבית משפט.

אך אם המדינה מתכננת לחלט את המחשב או להגישו כראיה בבית המשפט, המשטרה תבקש להאריך את תקופת התפיסה מעת לעת. 

לדוגמה: אם באמצעות אותו מחשב בוצעו עבירות מרמה חמורות, במסגרתן אותו אדם הונה מאות אנשים וגזל את כספם, סביר להניח כי המדינה תבקש את חילוטו של אותו מחשב. 

מה הכוונה בחילוט? פשוט מאוד – החרמת הרכוש לצמיתות. 

הידעתם? המדינה יכולה לבקש לחלט דירת מגורים שנרכשה באמצעות כספים שהתקבלו בעקבות ביצוע עבירה.

החזרת רכוש תפוס מהמשטרה
אל תחכו לרגע האחרון – החזירו את הרכוש עם בקשה מעורך דין מנוסה.

כיצד ניתן להעתיק חומרים ממחשב שנתפס ע”י המשטרה

באמצעות הגשת בקשה לתחנת המשטרה בה מוחזק המחשב. בהתאם לאמור בסעיף 32א(א) באפשרותו של אדם המשתמש במחשב שנתפס להגיש בקשה לתחנת המשטרה אצלה מוחזק המחשב, ולבקש מהם להעתיק את החומר המצוי בו. 

על המשטרה לאפשר לאותו אדם להעתיק את החומר תוך 4 ימים מיום התפיסה. סגן ניצב או קצין בדרג גבוה יותר רשאי להורות שמסירת ההעתק תידחה ב- 4 ימים נוספים, ושסך כל תקופות הדחיה לא תעלה על 16 ימים בסה”כ. 

כמובן, שבתום תקופת הסמכות המוקנית למשטרה, המשטרה יכולה לפנות לבית המשפט ובית המשפט רשאי להאריך את התקופה ב – 15 ימים נוספים. 

שימו לב! על אף האמור, קצין משטרה בדרגת מפקח משנה או יותר רשאי לסרב למסירת העתק מחומר המחשב אם סבר כי קיים חשש סביר שמסירת ההעתק תביא לשיבוש החקירה או לביצוע עבירה. אם סורבתם, ניתן לערור על החלטתו בפני בית משפט השלום. 

אם אושרה הבקשה, העתקת חומר המחשב תתבצע על ידי בעל תפקיד מיומן ולא על ידי כל שוטר בתחנה.

שמירת החפץ – המשטרה רשאית לשמור כל חפץ שנתפס או שהגיע לידי המשטרה, ולשמור את החפץ עד אשר יוגש כראיה לבית המשפט

בקשה להחזרת תפוס סעיף 34

אם המשטרה תפסה רכוש השייך לכם, ניתן להגיש בקשה שכותרתה “בקשה להשבת תפוס” ולהגישה לבית משפט השלום אשר ממוקם באזור השיפוט של היחידה החוקרת שברשותה התפוס. על הקשה לפרט את הרכוש שנתפס ומדוע לדעתכם על בית המשפט להיעתר לבקשה.

לדוגמה: בן דוד שלכם נהג ברכב שרשום על שמכם ובבעלותכם, ובמהלך הנסיעה תפסו אותו נוהג תחת השפעת סמים, ובנוסף מצאו סמים ברכב. באופן כמעט אוטומטי סביר להניח שהמשטרה תתפוס את הרכב.  במצב כזה באפשרותכם לפנות לבית המשפט, בבקשה להשיב את הרכב שנתפס על ידי המשטרה. מומלץ ואף רצוי לנסח את הבקשה ולהגישה באמצעות עורך דין פלילי שמנוסה בבקשות מסוג זה. 

ומה קורה אם לא מגישים בקשה להשבת תפוס

החזרת התפוס תתבצע על-ידי המשטרה אם תוך 6 חדשים מיום תפיסת רכושכם על ידי המשטרה, לא הוגש אותו חפץ תפוס כראיה במשפט ולא ניתן צו להשיבו למי שדרש אותו, על המשטרה להשיב את החפץ לאדם אשר מידיו החפץ נלקח.

שימו לב! לא פעם קרה, שהמשטרה “שכחה” שקיים חפץ תפוס ברשותה, ולאחר 6 חודשים הוגשה בקשה לאותה תחנה ע”י הבעלים של החפץ או באמצעות עורך דינו, להשיב את החפץ לידיו של הבעלים, ופתאום המשטרה “נזכרה” להגיש בקשה לבית המשפט להאריך את התקופה של תפיסת החפץ.

במקרה בו הוגשה בקשה לבית המשפט על ידי המשטרה, להאריך את ההחזקה בחפץ בתקופה נוספת מעבר ל – 6 חודשים, על עורך הדין להתנגד. במצב כזה בית המשפט יקבע דיון במעמד הצדדים.

ומה קורה אם החפץ לא הוגש כראיה?

במידה והוגש כתב אישום נגד אדם שביצע עבירה, ואותו אדם ביצע את העבירה, למשל באמצעות חפץ מסוים או שאותו חפץ שימש כתשלום לביצוע העבירה, אך לבסוף הוחלט שלא להגיש את החפץ כראיה לבית המשפט (כן, זה קורה לפעמים), ראשי בית המשפט להורות על השבת החפץ לאותו אדם כאמור בסעיף 34, ואם לא התקיים משפט לבסוף – תחזיר המשטרה את החפץ לאדם שמידיו הוא נלקח.

על החלטת בית המשפט השלום בנוגע לחפץ תפוס, ניתן להגיש ערר לבית המשפט המחוזי תוך 30 יום, ועל החלטת בית המשפט המחוזי, ניתן לבקש רשות מבית המשפט העליון על מנת לערור

צו לחילוט חפץ/רכוש – סעיף 39

בתום ההליך המשפטי בעניינו של אדם, ולאחר שהוכרע דינו, רשאי בית המשפט להורות במסגרת גזר הדין על חילוט (החרמת) החפץ, וזאת בנוסף לכל עונש שיוטל על אותו אדם. 

ואם אני הבעלים של החפץ שחולט?

אם אדם טוען כי הינו הבעלים של חפץ שחולט, והוא איננו היה קשור או שותף לביצוע העבירה, הוא יהא רשאי להגיש בקשה לבית המשפט, תוך שנה מיום מתן צו החילוט, לבטל את הצו.

ואם אותו חפץ נמכר או אבד?

אם בית המשפט קיבל את בקשתכם להשבת החפץ שחולט, ואותו חפץ נמכר או נמסר, ישולמו לאותו אדם הכספים שהתקבלו בעבור מכירתו. אם אחת מרשויות המדינה, איבדה חפץ השייך לכם, רשאי בית המשפט לחייב את אוצר המדינה בגובה הנזק שיקבע. 

שימו לב! המצב בו אבד החפץ, בית משפט לא ימהר לחייב את אוצר המדינה, אלא רק אם שוכנע שהיתה פשיעה או רשלנות בשמירה על החפץ.

החזרת תפוס – תשובות לשאלות נפוצות

ריכזנו לכם בצורה מסודרת תשובות לשאלות נפוצות שנשאלו לעורך דין הדס עדי.

צרוך קשר עוד היום עם עורך דין הדס עדי להחזרת הרכוש שלכם עם ניסיון רב בהתנהלות מול המשטרה – חייגו ⁦054-783-0110

בקשה להחזרת טלפון נייד הנה בקשה רגילה להשבת תפוס. תחילה מומלץ לפנות ישירות ליחידה החוקרת בה מוחזק הטלפון הנייד, אם סורבתם, תוכלו לפנות לבית המשפט בהתאם להוראות 34 לחוק. 

בקשה לשחרור רכב תוגש תחילה ליחידה החוקרת בה מוחזק הרכב, במידה וסורבתם תוכלו להגיש בקשה לשחרור הרכב לבית משפט השלום באזור השיפוט של התחנה בה נחקרתם. 

ככלל, עד 6 חודשים. סעיף 35 לחוק, מתייחס לתקופה בה יכולה המשטרה להחזיק ברכושכם (כולל טלפון). לשון הסעיף מתארת כי אם תוך 6 חדשים מיום תפיסת הטלפון על ידי המשטרה, לא הוגש הטלפון כראיה בבית המשפט במסגרת הליך בו הוגש כתב אישום, ולא ניתן צו להשיבו למישהו אחר שדרש אותו, על המשטרה להשיב את הטלפון לאדם אשר מידיו החפץ נלקח.

להבדיל מהשבת רכוש תפוס במסגרת צו שיפוטי, החזרת רכוש תפוס מהמשטרה יכולה להיעשות על ידי פניה מסודרת לתחנה בה מוחזק הרכוש. הבקשה יכולה ואף רצוי שתוגש באמצעות עורך דין פלילי שמנוסה בהגשת בקשות להשבת רכוש של אזרחים מהמשטרה. 

 החזרת רכוש שהוחרם על ידי המשטרה תעשה באמצעות פניה מסודרת לתחנת המשטרה בה מוחרם הרכוש ושמצוי בחזקתם. במסגרת הבקשה יש לשים לב לתקופה בה מוחזק הרכוש. ככל שעבר הזמן כך תהא נטייה להיעתר לבקשה ולהשיב את הרכוש שהוחרם. אם הבקשה נידחת, נתן להגיש בקשה לבית המשפט בהתאם לאמור בסעיף 34 לחוק. 

 ניתן להגיש בקשה להחזרת רכב ליחידה החוקרת בה מוחזק הרכב, אם נדחתה בקשתכם תוכלו להגיש בקשה לבית משפט השלום להחזרת הרכב. רצוי ואף מומלץ להיעזר בעורך דין פלילי לצורך הגשת הבקשות.

עורך דין להשבת תפוס, הוא עורך דין שעיקר עיסוקו הוא בתחום המשפט הפלילי. לצורך פניה לרשויות ולבית המשפט בפרט, בבקשה להחזיר את רכושכם שנתפס ומוחזק על ידי המשטרה, רצוי להיעזר בעורך דין פלילי בעל ניסיון בהגשת בקשות מהסוג הזה ובעל הכרות עם מערכת אכיפת החוק. 

נחקרתם במשטרה ורכושכם הוחרם? עורכת דין הדס עדי כאן בשבילכם. 

ליצירת קשר פנו עוד היום: 054-7830110

5/5 - 1 הצבעות
× איך אפשר לעזור לכם?