ביטול כתב אישום

ביטול כתב אישום

מהו ביטול כתב אישום?

ביטול כתב אישום הוא החלטה משפטית של בית המשפט לפיה כתב אישום שהוגש כנגד נאשם לא יתקיים. משמעות הדבר היא שההליך הפלילי כנגד הנאשם ייפסק, והוא לא יועמד לדין בגין העבירות המיוחסות לו בכתב האישום.

מתי ניתן לבטל כתב אישום?

ישנן שתי עילות עיקריות לביטול כתב אישום שצריך להכיר:

 • חזרה מכתב אישום: התביעה רשאית לחזור מכתב האישום בכל עת, כל עוד לא ניתנה הכרעת דין בתיק.
 • בקשת ביטול של ההגנה: הנאשם יכול להגיש בקשה לביטול כתב אישום באמצעות הגשת טענות מקדמיות. בית המשפט ידון בטענות אלו ויכריע אם הן מצדיקות את ביטול כתב האישום.

עשר טענות מקדמיות לביטול כתב אישום:

חוק סדר הדין הפלילי מונה עשר טענות מקדמיות שבאפשרות הנאשם להעלות בפני בית המשפט, כאשר קבלתן מאפשרת לבית המשפט לבטל את הכתב כנגד הנאשם. טענות אלו הן:

 1. התיישנות.
 2. פגם בהליך הגשת כתב האישום.
 3. היעדר סמכות מקומית.
 4. היעדר סמכות עניינית.
 5. מקרה בו הכתב מתייחס לאירוע עליו כבר נשפט הנאשם או לאירוע שבעניינו תלוי ועומד הליך אחר.
 6. מקרה בו כתב האישום אינו מגלה עבירה.
 7. קיומה של חסינות.
 8. קיומה של חנינה.
 9. הגנה מן הצדק.

הליך ביטול כתב אישום

כאשר ההגנה מעוניינת לבטל כתב אישום עקב טענה מקדמית, עליה להעלות את הטענה בפני בית המשפט. לאחר מכן, התביעה תוכל להגיב לטענה. בית המשפט ישמע את טענות שני הצדדים ויכריע אם לקבל את הטענה ולבטלו.

ביטול כתב אישום בהסכמה

במקרים מסוימים, התביעה וההגנה יכולות להגיע להסכמה על הביטול. במקרה זה, בית המשפט יאשר את ההסכמה ויורה על ביטול הכתב.

ההשלכות של הביטול

ביטול הכתב פירושו שההליך הפלילי כנגד הנאשם ייפסק. עם זאת, חשוב לציין שביטול כתב אישום אינו בהכרח משמעותו זיכוי הנאשם. ייתכן שבית המשפט יאפשר לתביעה להגיש כתב אישום מחדש לאחר תיקון הפגם שהוביל לבטל אותו.

רישום פלילי

ביצוע הביטול אינו מוחק את הרישום הפלילי של הנאשם. עם זאת, הרישום יכלול הערה המציינת שכתב האישום בוטל.

המשך ההליך לאחר ביטול כתב אישום תלוי בנסיבות הספציפיות של המקרה שהיה.

ביטול כתב אישום – אפשרויות עיקריות לסיום ההליך:

 • סיום ההליכים: במקרה הפשוט ביותר, לאחר ביטול כתב האישום, ההליכים הפליליים נגד הנאשם מסתיימים והוא משוחרר ללא כל רישום פלילי.
 • הגשת כתב אישום חדש: התביעה רשאית להגיש כתב אישום חדש כנגד הנאשם, אם תמצא ראיות חדשות או אם תסבור שניתן לתקן את הפגמים שהובילו לביטול כתב האישום המקורי.
 • הליך גישור או משא ומתן: הצדדים עשויים לבחור לנסות להגיע להסדר באמצעות הליך גישור או משא ומתן. במסגרת הסדר זה, ייתכן שהנאשם יודה בעבירות מסוימות תמורת הקלה בעונש, או שהתביעה תסכים להפחית את החשדות או לבטל את כתב האישום לחלוטין.
 • הכרעה משפטית נוספת: ייתכן שיהיו מחלוקות משפטיות נוספות שיצטרכו להיפתר בבית המשפט, לפני שניתן יהיה לקבוע סופית את גורלו של ההליך.

גורמים משפיעים:

 • סיבת הביטול: הסיבה שבגללה בוטל הכתב תשפיע על המשך ההליך. לדוגמה, אם כתב האישום בוטל בשל חוסר ראיות, סביר להניח שהתביעה לא תגיש כתב אישום חדש. מנגד, אם כתב האישום בוטל בשל פגם טכני, ייתכן שהתביעה תנסה לתקן את הפגם ולהגיש כתב אישום חדש.
 • עמדת הנאשם: עמדת הנאשם תשפיע גם היא על המשך ההליך. ייתכן שהנאשם יסכים להודות בעבירות מסוימות תמורת הסדר טיעון, או שהוא יבחר להילחם שוב בבית המשפט.
 • חומרת העבירות: חומרת העבירות המיוחסות לנאשם תשפיע גם היא על המשך ההליך. במקרים של עבירות קלות, ייתכן שהתביעה תהיה מוכנה לוותר על ההליכים. מנגד, במקרים של עבירות חמורות, ייתכן שהתביעה תהיה נחושה להביא את הנאשם לדין.

הוגש נגדכם כתב אישום?

ביטול כתב אישום הוא הליך משפטי מורכב שיכול להתרחש בשל מספר סיבות. חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי מנוסה אם אתם מתמודדים עם כתב אישום פלילי ורוצים לבחון את האפשרות לבטלו.

חשוב לציין, המידע המוצג הוא כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.

צרו קשר עוד היום עם משרד עורכי דין הדס עדי לשיחת ייעוץ ללא עלות, ניתן לשלוח גם הודעת וואטסאפ.

שאלות – תשובות

ריכזנו עבורכם את כל השאלות הכי פופולריות בנושא

ההליך מתבצע בשני שלבים עיקריים:

 • ההעלאת הטענה: הנאשם מעלה את הטענה המקדמית בפני בית המשפט.
 • הכרעה בטענה: בית המשפט מקיים דיון בטענה, ושומע את טיעוני הצדדים. לאחר מכן, בית המשפט מחליט האם לקבל את הטענה ולשלול את כתב האישום, או לדחות אותה

בקשה להימנע מהגשת כתב אישום או חובת השימוע - היא חובה המוטלת על התביעה לאפשר לנאשם להשמיע את דבריו בטרם הגשת כתב אישום נגדו. מטרת חובת השימוע היא להבטיח הליך הוגן לנאשם ולמנוע מהתביעה להגיש כתב אישום ללא בסיס.

אם התביעה לא קיימה את חובת השימוע, רשאי הנאשם להעלות טענה מקדמית בדבר פגם בהליך הגשת כתב האישום. בית המשפט רשאי לקבל טענה זו ולשלול את כתב האישום, אם ימצא כי התביעה הפרה את חובת השימוע באופן משמעותי וחריג.

באופן כללי, לאחר מתן גזר דין, כתב האישום הופך לחלוט ופסק הדין סופי.

עם זאת, קיימות מספר נסיבות חריגות בהן ניתן להפוך את ההחלטה. מדובר במקרים חריגים במיוחד:

 1. פגמים חמורים במהלך ההליך המשפטי:
 • פגיעה חמורה בזכויות הנאשם: הפרה בוטה של זכויות יסוד במהלך החקירה או המשפט, כגון פגיעה בזכות ההגנה העצמית או השימוש בראיות שהושגו שלא כדין, עשויה להוביל לביטול, גם לאחר גזר דין.
 • טעות משפטית יסודית: טעות משפטית מהותית בפסק הדין, כגון פרשנות שגויה של החוק או התעלמות מראיות קריטיות, עשויה להוביל לביטול ההרשעה וגם ביטול הכתב.
 1. גילוי ראיות חדשות:
 • ראיות זיכוי: אם לאחר גזר דין מתגלות ראיות חדשות ומוכרחות המוכיחות באופן חד משמעי את חפותו של הנאשם, ייתכן שניתן יהיה לבצע ביטול.
 • התנהלות שערורייתית מצד התביעה: הוכחת רמאות מצד התביעה, כגון הסתרת ראיות או הצגת ראיות מזויפות, עשויה להוביל לביטול כתב האישום, גם לאחר גזר דין.
 1. נסיבות חריגות:
 • מחלה קשה או מוות: במקרים חריגים, ייתכן שניתן יהיה לבטל כתב אישום לאחר גזר דין אם הנאשם סובל ממחלה קשה סופנית או נפטר.
 • נסיבות צדק חריגות: בנסיבות יוצאות דופן המצדיקות זאת, בית המשפט עשוי לשקול לבטל כתב אישום לאחר גזר דין מטעמי צדק חריגים.

חשוב לציין כי גם במקרים אלו, הסיכוי לביטול כתב אישום לאחר גזר דין נמוך ביותר. ההליך מורכב ודורש הוכחה ברמה גבוהה של קיומן של נסיבות חריגות המצדיקות את הביטול.

לכן, מומלץ להתייעץ עם עורך דין פלילי מנוסה הבקיא בתחום ביטולי כתבי אישום, על מנת לבחון את הסיכויים להצלחת בקשה לביטול כתב אישום במקרה ספציפי.

משמעותו שההליך הפלילי נגד הנאשם מסתיים, והוא אינו צפוי לעמוד לדין על העבירות המיוחסות לו בכתב האישום. יחד עם זאת, חשוב לציין שהביטול אינו מוחק את החשדות נגד הנאשם, והתביעה רשאית להגיש כתב אישום חדש נגדו, אם תמצא ראיות חדשות או אם תסבור שניתן לתקן את הפגמים שהובילו לביטול המקורי.

כן, ניתן לבטל כתב אישום גם לאחר תחילת המשפט. עם זאת, ככל שהמשפט מתקדם, כך פוחת הסיכוי לביטול כתב האישום. זאת, משום שבית המשפט כבר השקיע זמן ומשאבים רבים בהליך, וקיים חשש שביטול כתב האישום יפגע בעקרון סופיות הדיון.

אם בית המשפט דוחה את בקשת הביטול, המשפט יימשך כרגיל. הנאשם יצטרך להגן על עצמו כנגד האישומים המיוחסים לו, בית המשפט יקבע בסופו של דבר האם הוא אשם או זכאי.

כן, ניתן לערער על החלטת בית המשפט בנוגע לביטול. הערעור יוגש לערכאה גבוהה יותר, בה ייבחנו את נימוקי בית המשפט שדן בבקשת המקור לביטול כתב האישום.

לא, הביטול אינו פותח את הנאשם לתביעה אזרחית באופן אוטומטי. ייתכן שקורבן העבירה יוכל להגיש תביעה אזרחית נגד הנאשם, גם אם כתב האישום הפלילי נגדו הופסק. עם זאת, חשוב לציין שתביעה אזרחית מבוססת על מידת הנזק שנגרם לקורבן, ולא על אשמת הנאשם בפלילים.

במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה לאיסור פרסום ההליך המשפטי מהציבור. בית המשפט רשאי להורות על איסור פרסום ההליך אם סבר שפרסום פרטים מהתיק עלול לפגוע בביטחון המדינה, בזכויות צדדים שלישיים או באינטרס הציבור.

זכרו תמיד שיש להתייעץ עם עורך דין פלילי שמתמחה בתחום, אנחנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם משרד לטיפול מקצועי ומקיף!

5/5 - 1 הצבעות
Call Now Button
× צריכים עזרה?