מעשה סדום

מעשה סדום

המונח מעשה סדום שגור הרבה בעולם הפלילי ויש המון דברים שכדאי להכיר, ריכזנו לכם בצורה מסודרת ומקצועית את כל המידע שאסור לפספס וגם בונוס – תשובות לשאלות נפוצות, יוצאים לדרך!

מעשה סדום

עבירת מעשה סדום היא אחת העבירות החמורות ביותר בספר החוקים של מדינת ישראל אשר לצידה עונש מאסר ממושך למי שהורשע בה. 

חשוב לזכור – עבירת מעשה הסדום, בנסיבות מסוימות זהה בחומרתה לעבירת האינוס. סעיף 347(ב) – “העושה מעשה סדום באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345, בשינויים המחויבים, דינו כדין אונס”. והעונש המירבי לצד העבירה, בנסיבות מחמירות – הינו 20 שנים.

במאמר זה נספק סקירה מקיפה של ההיבטים המשפטיים סביב עבירת מעשה הסדום בישראל, תוך התייחסות להגדרות מפתח, הקשר היסטורי, הוראות חוק, התפתחויות אחרונות, והחשיבות בבחירת עורך דין פלילי בקיא ומנוסה בליווי ההליך המשפטי.

אם הינכם חשודים או מואשמים בעבירת מעשה סדום או עבירת מין אחרת, צרו קשר עם עורך דין פלילי בהקדם. 

עורכת דין הדס עדי, יוצאת משרד המשפטים – הפרקליטות הפלילית בחיפה, עם התמחות ספציפית בכל הקשור לעבירות מין. 

מעשה סדור פירוש

עבירת מעשה הסדום מתייחסת למעשים מיניים החורגים מגבולות יחסי פין – נרתיק מסורתיים. סעיף 347(ג) לחוק העונשין בישראל מגדיר מהו “מעשה סדום” – ומתייחס להחדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם. בישראל, המסגרת המשפטית המתייחסת למעשים מסוג זה מעוגנת בעיקר בחוק העונשין, כאשר הוראות החוק הרלוונטיות המסדירות מוסדרות בסעיף 347 לחוק.

מעשה סדום ונסיבות ביצוע העבירה

אז מהן אותן “נסיבות” שיוצרות החמרה בענישה?

עבירת “מעשה הסדום” היא עבירה שהגדרתה לבדה יוצרת תחושת זעזוע עמוק בקרב הציבור, וכך גם אצל המחוקק הישראלי. 

ולמה?

החוק הישראלי עבר התפתחויות משפטיות משמעותיות מאז קום המדינה ושלטון המנדט הבריטי. מבחינה היסטורית סעיף 347(א) לחוק העונשין, עוצב בבסיסו עוד לפני קום המדינה והוגדר כ”עבירות לא טבעיות” או “עבירות נגד הטבע”. 

קצת היסטוריה – בשנת 1936 המנדט הבריטי חוקק חוקים נגד יחסי מין בהסכמה בין גברים. בעצם הגדירו “הומוסקסואלים” כמי שמבצעים “עבירות כנגד הטבע”  או “עבירות בלתי טבעיות”, והאיסור בחוק עצמו נגע למין הומוסקסואלי ולמין עם בעלי חיים. כמובן שצמד המילים “כנגד הטבע”, מרמזות על סטייה שאינה נתפסה כדבר טבעי.

 סעיף העבירה של “משכב שלא כדרך הטבע” אומץ ע”י המחוקק הישראלי, ללא שינויים מהותיים והיה בתוקף יותר מ – 50 שנים. עם זאת, למזלנו, בשנת 1988 ביטלה הכנסת הישראלית את הסעיף, תוך ביטול הפללה של פעילות חד-מינית בהסכמה בקרב מבוגרים.  על אף האמור חשוב לציין, כי במדינת ישראל ננקטה גישה שנמנעה מלחקור או להעמיד לדין בגין אותה עבירה בקרב בגירים המקיימים את יחסי המין בהסכמה ובצנעה, הסעיף לא נאכף אלא רק במקרים בהם נמצאה היעדר הסכמה או בנסיבות חריגות אחרות.

אז מה הן אותן “נסיבות ביצוע העבירה”

סעיף 347 מאגד בתוכו את כלל הנסיבות הנוגעות לביצוע מעשה סדום. הסעיף מתייחס לעניין ההסכמה, גיל, ביצוע העבירה תוך יחסי תלות, מרות, או ע”י מטפל. ככל שהעונש המקסימאלי לצד העבירה גבוה יותר, כך ניתן הסיק שהנסיבות מחמירות יותר, והכל כפי שיפורט להלן:

סעיף 347 (א)(1) – מדובר על סעיף המתייחס ליחסים שהתקיימו בהסכמה עם קטין שטרם מלאו לו 16 או 18 – “העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו – מאסר חמש שנים”

הסעיף מתחלק לשני חלקים:

החלק ראשון של הסעיף מתייחס למי שעשה מעשה סדום במי שמלאו לו 14 אך טרם מלאו לו 16 שנים, 

החלק השני של הסעיף מתייחס למי שעשה מעשה סדום במי שמלאו לו 16 אך טרם מלאו לו 18, אך תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה.

 עונש מקסימאלי: מאסר 5 שנים

סעיף 347 (א1) – סעיף קטן המתייחס למי שניצל את מרותו ביחסי עבודה או במסגרת שירותו ושביצע מעשה סדום באדם שמלאו לו 18 שנים.

עונש מקסימאלי:  מאסר 3 שנים

סעיף 347(א)(2) –   סעיף זה מחדד את החלק השני של סעיף 347(א)(1) לעניין הגדרת המרות – 

“לענין סעיף קטן זה, יראו מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, שעשה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.” 

כלומר, הסעיף מתייחס למטפלים בתחום הנפשי או הרגשי כבעלי מרות. והסעיף מחדד שהתנאי לא יחול שעה שהמעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי ובמסגרת קשר זוגי.

עונש מקסימאלי: מאסר 3 שנים

מהו מטפל? מה זה טיפול נפשי?

סעיף 347א(א) מפרט מה הוא  “טיפול נפשי” – ומגדיר אותו בתור: אבחון, הערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום, או ניהול שיחות. 

התנאים של הסעיף על מנת להיכנס להגדרה של “טיפול נפשי” הינם: 

  • שהטיפול נעשה באופן מתמשך
  • בדרך של מפגש פנים אל פנים
  • כדי לסייע לאדם הסובל ממצוקה, הפרעה, מחלה או בעיה אחרת, שמקורן ברגש או בנפש. 

בהמשך הסעיף מפרט מהו “מטפל נפשי” – ומתאר אותו כמי שעוסק, או שמי שמציג את עצמו כעוסק במתן טיפול נפשי, אם באופן פרטי או מתוקף תפקידו או כחלק מארגון, וכיו”ב.

סעיף 347א(ב) מתייחס למטפל נפשי, שבעל אישה אישה או ביצע מעשה סדום באדם, שמלאו להם 18 שנים, בהסכמה שהושגה תוך ניצול ממשי של התלות הנפשית שפיתחו במטפל ושמקורה בטיפול הנפשי שניתן על ידו. 

התנאי לסעיף: המעשים בוצעו במהלך התקופה שבה ניתן להם טיפול נפשי על ידי המטפל ועד תום 3 שנים מסיום הטיפול.

המשך הסעיף מחדד את הגדרת ה”מטפל הנפשי” ומתייחס לכך שאותם מעשים נעשו על ידי מטפל נפשי שהוא: פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה.

אך מחדד כי תנאי זה לא יחול אם המעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי.

עונש מקסימאלי:  מאסר 4 שנים

במדינת ישראל הבינו כי המונח “מטפל נפשי” לא כולל בתוכו אוכלוסיה שלמה שאינה פונה בדרך כלל לאנשי מקצוע כמו פסיכולוג, פסיכיאטר, ועובד סוציאלי ומכאן קם סעיף המתייחס ליחסי מין בין “כהן דת” לאדם שקיבל ממנו ייעוץ או הדרכה. 

סעיף 347ב(א) – מגדיר מי  הוא “כהן דת” כמי שמציג את עצמו ככזה או אדם הידוע בציבור ככזה או אדם המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות. 

התנאים בסעיף הוא כי הייעוץ או ההדרכה –  ניתנו באופן מתמשך, ובדרך של מפגש פנים אל פנים.

סעיף 347ב(ב), בדומה לסעיף 347א(ב) (המתייחס למטפל נפשי), רשום באופן זהה רק מתייחס לכהן דת, שבעל אישה או ביצע מעשה סדום באדם, שמלאו להם 18 שנים, אך בהסכמה שהושגה תוך ניצול ממשי של התלות הנפשית שפיתחו בכהן הדת ושמקורה בייעוץ או הדרכה שניתנו להם על ידו. 

עונש מקסימאלי: מאסר 4 שנים

לאחר שסקרנו את סעיף 347 נותר תת סעיף אחד שטרם נגענו בו, ומסתכם בשורה אחת, שמפנה לנסיבות סעיף 345, אמנם מדובר בסעיף קצר מאוד אך זהו הסעיף המשמעותי ביותר אשר מתאר את הנסיבות החמורות ביותר של עבירת מעשה הסדום:

 347(א)(ב) מתייחס למי “שביצע מעשה סדום בכל אדם באחת מהנסיבות המנויות בסעיף 345 – דינו כדין אונס”.

אז מהן אותן נסיבות המנויות בסעיף 345?

ראשית, מהו “אונס”? סעיף 345(א) מתאר את המילה אונס כמי ש”בעל אישה” (שלא בהסכמתה), כלומר סעיף האינוס ועבירת האינוס בפרט, מתייחסים לנשים בלבד. לשון הסעיף אינו פונה לגבר שהינו קורבן של עבירת מין. 

מדוע? כי המונח “בועל ”  המצוי בסעיף 345(ג) מגדיר את הבועל כמי שמחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה

מכאן ניתן להסיק כי המונח השגור בפי הציבור “אינוס גבר” אינו קיים

אז מה כן קיים ואיך מתגברים על הקושי?

באמצעות סעיף 347(א)(ב) שבעצם מפנה, בשינויים המחייבים, לנסיבותיו המחמירות של סעיף 345.

אז כדי להתאים את הנסיבות של סעיף 345, בשינויים המחייבים, לסעיף 347 אשר מפרט מהו “מעשה סדום” נוכל להחליף את המילה “אישה” במילה “גבר” (כמובן שסעיף קטן שמייחס להריון לא יחול על גבר מן הסתם) :

סעיף 345(א) “הבועל אשה” –

(1)   שלא בהסכמתה החופשית;

(2)   בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;

(3)   כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או

(4)   תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;

(5)   תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;

  הרי הוא אונס –  עונש מקסימאלי: מאסר 16 שנים.

כלומר, מי שביצע “מעשה סדום” בגבר שלא בהסכמתו החופשית, או בהסכמה שהושגה במרמה או שהיחסים בוצעו בהסכמה אך טרם מלאו לקטין 14 או תוך ניצול של חוסר הכרה בו שרוי הגבר או אם הגבר בעל לקות נפשית או שכלית. דינו עד 16 שנות מאסר. 

בהמשך, סעיף 345(ב)  – מתייחס לנסיבות חמורות יותר מהנסיבות המנויות בסעיף 345(א), ומחדד כי אם מעשה האינוס נעשה באחת מנסיבות שלהלן:

(1)  בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיף קטן (א)(1), (2), (4) או (5);

(2)   באיום בנשק חם או קר;

(3)   תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;

(4)   תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;

(5)   בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

דינו של העושה – מאסר 20 שנים

כלומר, אם “מעשה סדום” בוצע בגבר תוך הסכמה שהושגה במרמה או או תוך ניצול של חוסר הכרה בו שרוי הגבר או אם הגבר בעל לקות נפשית או שכלית. דינו עד 16 שנות מאסר. אך אם ביצוע מעשה הסדום היה בקטין שטרם מלאו לו 16 שלא בהסכמתו החופשית, או תחת איום בנשק או תוך גרימת חבלה גופנית או תוך התעללות בגבר או בנוכחות אחרים שחברו יחד על מנת לבצע בו “מעשי סדום” – דינו עד 20 שנות מאסר.  

עורך דין פלילי במעשה סדום

כעורכת דין המתמחה במשפט פלילי, קיימת חשיבות מכרעת להבנת הניואנסים המשפטיים סביב עבירות מין ועבירת מעשה הסדום בפרט. 

עורך דין פלילי הדס עדי, התמחתה בפרקליטות הפלילית בחיפה, בעיקר בתיקים הקשורים לעבירות מין. הידע שצברה במהלך דרכה המקצועית, והכלים שרכשה במסגרת עבודתה בנציבות שירות המדינה,  קנים לעורכת דין הדב עדי יתרון משמעותי כאשר מדובר בתיקים הכוללים ביצוע עבירות מין. תיקים אלו מצריכים את הידע, המקצועיות והכי חשוב – הרגישות הנדרשת.

מדובר בעבירות שהעונש לצידן עשוי להגיע אף ל – 20 שנות מאסר מאחורי סורג ובריח, ולכן מומלץ ואף רצוי לבחור עורך דין פלילי מנוסה אשר בקיא בנבכי החוק והפסיקה, צרו קשר עוד היום והמנעו מטעויות!.

עבירת מעשה סדום – שאלות נפוצות ותשובות

ריכזנו עבורכם רשימת שאלות נפוצות שכדאי להכיר:

 מנעד הענישה בכל הנוגע לביצוע עבירה זו הוא מנעד רחב הנע בין 3 שנות מאסר בפועל, ובנסיבות מחמירות, נסיבות של סעיף 345, העונש עלול להגיע אף ל – 20 שנים מאחורי סורג ובריח. 

ראשית, מומלץ ואף רצוי לפנות לעורך דין פלילי מנוסה בהקדם האפשרי. משרדנו מתמחה בתיקים מסוג אלה ואנו ממליצים לכם ליצור קשר לשיחת ייעוץ עוד היום.

בבואכם לבחור עו"ד פלילי מומלץ בתחום זה, חשוב לשים דגש על 3 פרמטרים עיקריים: נסיון, מקצועיות, רגישות.

על עורך הדין להתמקצע בתחום, להתעדכן באופן שוטף בעדכוני החקיקה והפסיקה, להכיר מקרוב את הרשויות, וללוות את הלקוח ברגישות המתבקשת, בעיקר כאשר מדובר בתיקים רגישים שעונש העבירה לצידם הינו ממושך. 

כאשר מתמודדים עם אישום פלילי, עורך דין פלילי בעל הבנה משפטית עמוקה אשר מכיר את המערכת מבפנים – יעשה את ההבדל. בחירת עורך דין פלילי שהתמחה בפרקליטות הפלילית, הוא מהלך אסטרטגי ומשתלם. עורך דין פלילי הדס עדי, יוצאת הפרקליטות הפלילית בחיפה ורשות ההגבלים העסקיים (רשות התחרות כיום), הינה בעלת ידע ומקצועיות הנדרשים ללקוח על מנת שירגיש את המעטפת המשפטית המלאה. 

טיפ: לשלם סכום נמוך לאיש מקצוע זה נחמד, אבל שימו לב למעטפת המשפטית שאותו איש מקצוע מציא והיתרונות שמביא עימו. 

5/5 - 2 הצבעות
Call Now Button
× צריכים עזרה?